TELEFON: +46(0)31-797 09 00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KVALITETS-POLICY

ETP har som målsättning att hela företaget ska kännetecknas av begreppet kvalité. Vi ska uppfattas som en kompetent och pålitlig samarbetspartner till våra kunder. Vi ska alltid säkerhetsställa att vi levererar kvalitetssäkra komponenter. För att veta att vi levererar komponenter med hög standard sätter vi höga kvalitetskrav på våra egna leverantörer.

En del av ETP:s vision är att ständigt utvecklas, det är för att vi ska kunna erbjuda tjänster och produkter med bra kvalité. Det gör vi genom att arbeta tätt ihop med våra leverantörer för att vara uppdaterad på vad som finns på marknaden. Vi utbildar kontinuerlig vår personal för att garantera att vi har rätt kompetens för att leverera tjänster och komponenter som kännetecknas av kvalité till våra kunder.

För att skapa och utveckla kvalitén på ETP anser vi att det viktigaste är att bevara vår skickliga personal. Vi lägger stor vikt att skapa en intressant arbetsplats som bidrar till engagemang och glädje.

MILJÖPOLICY

En del av varför ETP finns är för att tillverkare av maskiner och fordon ska ha ett miljövänligt el-alternativ på marknaden. Vi påskyndar och möjliggör den elektrifiering som pågår i samhället. ETP ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbeta efter att värna om vår miljö. Vi vill se till att man kan återvinna så mycket som möjligt av de produkter som vi säljer, därmed är det viktigt för oss att se till att vi utformar tjänster och produkter som kan återanvändas till ett annat syfte i framtiden.

För att ETP ska bidra till att Sverige uppnår de nationella miljömål ska vi som företag sträva efter en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi ska se till att materialflödet i företaget går att återanvändas och genererar minimalt avfall. Vi ska återvinna och sopsortera de avfall som verksamheten genererar och ta hand om allt miljöfarligt avfall som hanteras i verksamheten.

Vi vet att transporter har en stor påverkan på vårt klimat därmed arbetar ETP att minimera våra frakter från leverantörer och till våra kunder. Vi ska ständigt se över vårt transportflöde för att effektivisera våra frakter. Vid arbetsresor ska vi se över möjliga transportalternativ och optimera antal kundbesök medans vi är ute på fält för att inte bidra till ökat utsläpp.

INTEGRITETS-
POLICY

ETP Kraftelektronik arbetar alltid efter hög kvalité och det gör vi även vid hantering av era personuppgifter. ETP Kraftelektronik hanterar personuppgifter enligt EU dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) som träde i kraft den 25 juni 2018.

ETP Kraftelektronik hanterar endast information som är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet avseende ert köp. För att erbjuda den bästa servicen sparar vi era kontaktuppgifter (namn, mailadress, telefonnummer, leverans – och faktureringsadress) för att spåra tidigare köp och supporta er i framtida serviceärenden.

Om ni vill läsa hela ETP Kraftelektronik integritetspolicy hittar ni den HÄR. Om ni har några frågor kan ni alltid kontakta vår personuppgiftsansvarig Ellen Braun antingen via mail, ellen@etpab.se eller via telefon, 031-797 09 12.