TELEFON: +46(0)31-797 09 00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SYSTEM

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Många av våra kunder ser ETP som sin externa utvecklingsavdelning. Det gäller för både den som håller på att ta fram ett helt nytt system eller en ny produkt, och för den som vill underhålla ett befintligt system. Det innebär att du kan komma till oss även om du inte vet exakt vilka komponenter du behöver. Du kan till och med komma med bara en idé. Vi utvecklar systemet åt dig.

För att du ska känna dig trygg i ett samarbete med oss tar vi rollen som projektledare. Det innebär en rejäl tidsbesparing oavsett storleken på ditt projekt eller ditt företag. Det garanterar också att projektet styrs av någon med god kännedom om den senaste tekniken.

Inget projekt är det andra likt, men vår leveranskvalitet ska alltid vara densamma. Därför har vi utvecklat en arbetsprocess som vi följer när vi gör verklighet av våra kunders idéer. Här kan du läsa om de olika stegen i vår arbetsprocess:

IDÉ & FÖRFRÅGAN

DE FÖRSTA STEGEN TILL ATT GÖRA VERKLIGHET AV DIN IDÉ.

När du kommer till ETP med ett nytt projekt börjar vi med att ta fram en behovsbeskrivning tillsammans. Med våra kunskaper och erfarenheter blir vi ett bollplank för dina idéer så att vi kan lägga bästa möjliga grund för arbetet.

Ofta kan vi redan här avgöra eller rådgöra vilken nivå ditt system ska ligga på när det gäller prestanda och pris.

DESIGN & OFFERT

VI KONKRETISERAR DITT PROJEKT OCH STARTAR ARBETET.

Utifrån behovsbeskrivningen presenterar vi en offert som sedan sätter riktningen för arbetet. Vid det här laget tillsätter vi en projektledare, och det är nu vi blir din externa utvecklingsavdelning fullt ut.

UTVECKLING & KONSTRUKTION

PROTOTYPEN AV DITT SYSTEM TAR FORM OCH FÖRÄDLAS.

Efter inköp av komponenter börjar vi bygga ditt system. I detta skedet ligger en stor del av arbetet i att få de olika delarna att arbeta optimalt med varandra.

Innan prototypen är färdig programmerar vi ett styrsystem (PLC) som får de olika motorstyrningarna att fungera exakt enligt dina önskemål. De allra flesta styrsystem vi tar fram är skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

ÖVERLÄMNING & UPPFÖLJNING

VI SLUTFÖR ARBETET, LÄMNAR ÖVER OCH SER TILL ATT DU ÄR NÖJD.

Slutligen gör vi tester och optimerar allting innan vi lämnar över till dig. Vid överlämning ger vi dig en utbildning för att ge dig full insyn i systemet vi har utvecklat. Du får också manualer, elscheman och en systemöverblick. Du kan nu lätt integrera systemet i ditt eller dina fordon med komponenterna vi skickar.

Det sista vi gör är en uppföljning där vi ser till att allting fungerar. Projektet är avslutat först när du är nöjd och fordonet är uppstartat hos slutkund. När vi har gjort verklighet av din idé och gett lösningen kraft.