TELEFON: +46(0)31-797 09 00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Miljövänlig sjöräddning: elektrisk drivlina ersatte förbränningsmotor

När larmet går är varje sekund livsviktig, och all utrustning måste fungera perfekt. För att snabbt lokalisera och nå fram till nödställda använder sig räddningsorganisationer i många länder av små snabba räddningsbåtar från SAFE AT SEA. Av tradition har förbränningsmotorer använts, men tillsammans med ETP har företaget utvecklat ELECODRIVE, en helt ny elektrisk och miljövänlig drivlina som kan ersätta förbränningsmotorn i bolagets samtliga räddningsbåtar.

Innovativa produkter möter nya behov

Sedan starten år 2006 har SAFE AT SEA utvecklat snabba och säkra räddningsbåtar för olika typer av Search And Rescue (SAR) operationer. En snabb utryckning är kritisk. Genom att kombinera hög hastighet, flexibilitet och lägre djupgående kan företagets räddningsfarkoster ta sig fram säkert även på grunda och svårtillgängliga vatten.

Räddningsaktion med nya elektriska drivlinan.

Snabbhet och tillförlitlighet är nyckelfaktorer, menar Kaj Lehtovaara, VD på SAFE AT SEA i Göteborg.

–Det är ofta dåligt väder när våra produkter används, därför är det helt avgörande att vi når fram snabbt och effektivt till den nödställda. Med tanke på uppgiften som behöver utföras måste tillgängligheten på våra båtar vara extremt hög. Fokus på säkerhet och prestanda får inte betyda att miljöhänsyn kommer i andra hand, fortsätter Kaj.

–Allt vi kan göra för att skapa ett bättre klimat är ett steg i rätt riktning. ”United Nations Sustainable Development Goals within agenda 2030” ställer krav på hela samhället, och här kan vi göra skillnad, säger Kaj.

På SAFE AT SEA och genom samarbetspartnern Svenska Sjöräddningssällskapet fanns kunskaperna om sjösäkerhet och osänkbara räddningsbåtar, men eldrift var något helt nytt.

ELECORUNNER på öppet hav.

Stora fördelar och nya utmaningar

När den nya ELECODRIVE™-drivlinan skulle utvecklas var fördelarna med eldrift uppenbara, och kravbilden togs fram i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet. Utöver förbättrade miljöegenskaper skapar eldriften en tyst gång, något som är speciellt viktigt i känsliga ekosystem. Men med omställningen följde också flera utmaningar, berättar Kaj. Dessutom behövde vi hantera risken med vatten och eldrift i kombination med höga spänningar, något som alltid medför en risk för kortslutning eller brand.

–Redan vid ritbordet kunde vi ana de många tekniska utmaningarna säger Kaj, men för att få verkliga svar på frågorna behövde vi snabbt utveckla en första ELECORUNNER för att prova konceptlösningen.

Behovet av rätt kompetens

Med en färdig specifikation på båtmodellen ELECORUNNER behövde arbetet med den nya drivlinan påbörjas omgående.

–Vi insåg tidigt att vi behövde en partner som kunde fungera mer som en integrerad utvecklingsavdelning för oss. Chalmers Industriteknik, som varit med i utvecklingsarbetet av ELECORUNNER förmedlade kontakten med ETP Kraftelektronik.

–Det var fantastiskt att se ETP ”in action”, berättar Kaj. – Redan vid första mötet med ETP kände vi att vi hittat rätt partner med rätt kompetens.

ETP byggde en specialanpassad testanläggning för den nya drivlinan i företagets lokaler i Partille. I anläggningen testades hela systemet för att säkerställa riskreducering och maximal prestanda. Den bestämda tidsplanen hölls och på det utsatta datumet kunde det första exemplaret av ELECORUNNER sjösättas.

Kraftsamling inför framtiden

Hastigheten i specifikationen var satt till 25 knop, men redan vid första testkörningen nåddes närmare 35. Tack vare snabb acceleration kunde ELECORUNNER plana direkt. Den korta tiden från start till planing var en överraskning för alla involverade.

–Vi hade höga förväntningar på den första färdiga ELECORUNNER, säger Kaj, men när produkten var i vattnet och vi drog på gasen visste vi att vi nått målet. Den inte bara fungerade, den fungerade långt över förväntan.

VD Kaj Lehtovaara: Drivkraften bakom hållbar högspänning.

Nya möjligheter med högspänningsteknik

–Detta markerar inte bara en betydande förändring för oss, utan framför allt för våra kunder, säger Christer Sigurd, VD på ETP. Genom att utvidga vårt teknikområde med högspänning tack vare samarbetet med Parker samt HydX och Mobile Integrators inom ’The One’, kan vi erbjuda lösningar som möter framtidens behov av högre kraft.

–Med nytt kunnande och genom starka samarbetspartners inom högspänningsteknik, öppnar vi upp nya möjligheter för våra kunder – och det med ännu mer kraft. Denna utveckling möjliggör för dem att anpassa sig till den pågående trenden mot elektrifiering, oavsett om det handlar om skogsmaskiner, färjor eller andra applikationer. Vi är fast beslutna att guida dem mot en framtida värld som är både mer elektrifierad och hållbar.

VD Kaj Lehtovaara och Lars Samuelsson, Maritim ledare Sjöräddningssällskapet: Tillsammans för hållbarhet.

Miljövänlig sjöräddning: elektrisk drivlina ersatte förbränningsmotor

Kundvärden

  • Klimat och miljö
  • Ökad försäljning
  • Kunskapsöverföring
  • Time-to-market

Räddningsfarkost