TELEFON: +46(0)31-797 09 00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

K-vagnen och ETP: Tillsammans för Hållbar Elektrifiering

Att investera i hållbara lösningar är inte bara en framtidsvision för K-vagnen – det är en nödvändighet för att möta dagens och morgondagens krav. Tillsammans med ETP har K-vagnen tagit fram en ny generation elektrifierade maskiner som erbjuder tystare, miljövänligare och mer kostnadseffektiva alternativ till traditionella bensindrivna maskiner.

Innovativa Elektriska Lösningar för Parkmaskiner

K-vagnen, som har varit en ledande aktör inom parkmaskiner sedan 1986, har nyligen lanserat två nya elektriska maskiner: lövsugen K-SUGEN EL PARK och ogräsbekämparen K-HEAT COMPACT PRO EL PARK. Maskinerna är utformade för att ge kunder, inklusive kommuner, bostadsrättsföreningar och golfbanor, de bästa möjliga verktygen för att sköta sina grönytor effektivt och hållbart.

Lövsugen K-SUGEN EL PARK är en kraftfull enhet som effektivt samlar upp löv och skräp. Den är utrustad med en robust ecomer-motor som garanterar tillförlitlig prestanda även under de mest krävande förhållanden. Ogräsbekämparen K-HEAT COMPACT PRO EL PARK använder innovativ teknik som bekämpar ogräs med hjälp av värme, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel och skyddar miljön.

”Jörgen Olsson och Joakim Paulsson vid den nya lövsugen K-HEAT EL PARK, ett miljövänligt och effektivt verktyg för parkunderhåll.”

Fördelarna med Elektrifierade Maskiner

Genom att gå över till elektriska maskiner kan K-vagnens kunder dra nytta av flera fördelar:

– Effektivare Användning: De elektriska motorerna är mycket tystare än traditionella bensinmotorer, vilket gör det möjligt att arbeta på tider utan att störa omgivningen, tex tidig morgon eller helgdag.

– Fossilfri Drift: Kunderna slipper hantera och lagra bensin eller diesel, vilket är både bekvämare, säkrare och mer kostnadseffektivt.

– Bättre Arbetsmiljö : Bullernivån är betydligt lägre och arbetet sker utan användning av giftiga avgaser eller utsläpp vilket skapar en bättre arbetsmiljö för användaren.

– Miljövänligt: Elektriska maskiner bidrar till en renare miljö och hjälper K-vagnens kunder att stärka sin gröna profil.

För kommuner innebär detta att parkunderhåll kan utföras med minimal störning för invånarna. Bostadsrättsföreningar kan erbjuda en tystare och mer trivsam boendemiljö, och golfbanor kan underhålla sina greener med hänsyn till både spelare och miljö.

 

ETP:s Roll i Elektrifieringen

ETP har varit avgörande i utvecklingen av K-vagnens nya elektrifierade maskiner. Jörgen Olsson, VD på K-vagnen, säger: ”Vi vet precis vad våra kunder efterfrågar – miljövänligare, tystare och maskiner som är säkra och effektiva att använda. Allt detta kan vi erbjuda med våra nya elektrifierade maskiner. ETP har hjälpt oss att möta våra kunders krav och utvecklat högpresterande elektrifierade lösningar som våra kunder älskar. ETP har varit en ovärderlig partner.”

Joakim Paulsson, kundansvarig från ETP tillägger: ”Vi förstår hur viktigt det är för K-vagnen att leverera pålitliga och effektiva maskiner. Genom att ersätta bensinmotorer med eldrift har vi inte bara förbättrat miljöpåverkan utan också ökat användarvänligheten och flexibiliteten för K-vagnens kunder.”

”Jörgen Olsson och Joakim Paulsson demonstrerar ogräsbekämparen K-HEAT COMPACT PRO EL PARK, som använder innovativ värmeteknik för hållbar ogräsbekämpning.”

Högkvalitativa Komponenter och Nytänkande

ETP:s elektrifieringslösningar använder endast de bästa komponenterna, inklusive e-comer-motorer, Zapi-styrning och Inventus-batterier. Dessa högkvalitativa komponenter säkerställer att maskinerna klarar av tuffare användning och levererar pålitlig prestanda veckans alla dagar. En av de innovativa funktionerna är fjärrkontrollen till lövsugen, som gör det möjligt att stänga av maskinen på avstånd, vilket sparar energi och ökar säkerheten. En lösning som är möjlig endast tack vare den elektrifierade driften.

För att säkerställa att alla lösningar är robusta och driftsäkra har ETP implementerat omfattande testprocedurer. Varje komponent genomgår omfattande tester för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet, både som enskild komponent och som del i ett system. Detta inkluderar tester under extrema förhållanden för att säkerställa att maskinerna kan prestera i alla miljöer.

 

Lokal Tillverkning och Hög Kvalitet

All tillverkning av K-vagnens maskiner sker i Sverige, i företagets lokaler i Karlshamn. ”Vi har en lång tradition av maskintillverkning, och våra produkter håller hög kvalitet och följer en lång tradition,” säger Jörgen. ”För våra kunder innebär det att de kan lita på svensk kvalitet, ha direktkontakt med oss och känna sig trygga med att all tillverkning sker på hemmaplan. På motsvarande sätt som våra kunder är trygga med oss är vi helt trygga med ETP som finns på plats lokalt och har all tillverkning i Sverige.”

Den lokala tillverkningen innebär också att K-vagnen kan erbjuda snabb och effektiv service. Företagets tekniker är tillgängliga för att hjälpa kunder med underhåll och reparationer, vilket säkerställer minimala driftstopp och hög kundnöjdhet.

 

Nya Elektrifierade Produkter – Redan en Succé

De nya produkterna har snabbt blivit en försäljningssuccé och K-vagnen har redan sett flera framgångsrika implementeringar av sina elektrifierade lösningar. Till exempel har en större kommun i södra Sverige rapporterat en betydande minskning av driftskostnaderna och förbättrad arbetsmiljö efter att ha bytt till de elektriska maskinerna. En annan kund, en välkänd golfklubb, har sett en ökning av medlemstillfredsställelsen tack vare den tysta driften och den förbättrade miljöprofilen.

Jörgen Olsson berättar: ”En av våra kunder, en stor bostadsrättsförening, har sett en minskning av bränslekostnaderna för hela sin maskinpark med över 20% tack vare våra elektriska maskiner. Detta innebär att investeringarna betalar sig på kort tid, vilket gör det enklare att besluta om att införa nya elektrifierade lösningar i framtiden. Det är ett bevis på att hållbarhet och kostnadseffektivitet kan gå hand i hand.”

”Den nya lövsugen K-SUGEN EL PARK i aktion vid en grön häck, vilket visar dess kapacitet för effektivt och miljövänligt parkunderhåll.”

ETP:s Engagemang för en Hållbar Framtid

ETP arbetar målmedvetet för att elektrifiera sina kunders maskiner. För K-vagnen har det inneburit ett stöd genom varje steg av elektrifieringsresan. ”Vårt mål är att inte bara leverera högkvalitativa produkter utan också att erbjuda långsiktigt stöd och expertis. Vi är stolta över vårt bidrag till en grönare och mer hållbar framtid,” säger Joakim Paulsson.

”Vårt engagemang sträcker sig bortom teknik,” fortsätter Joakim. ”Vi arbetar aktivt med att utbilda K-vagnen och deras återförsäljare om fördelarna med elektrifiering och för att hjälpa dem att övergå till mer hållbara metoder. Genom workshops, utbildningsprogram och kontinuerligt stöd ser vi till att K-vagnens kunder har all den kunskap de behöver för att dra full nytta av våra lösningar.”

”Joakim Paulsson vid den elektrifierade kompakta lösningen, en del av K-vagnens nya fossilfria maskinserie som erbjuder hög prestanda och låg miljöpåverkan.”

Nyckelkomponenter

 • ecomer-motorer
 • Zapi-styrning
 • Inventus-batterier

Kundvärden

 • Miljövänligt och hållbart
 • Minskade driftskostnader
 • Säkrare drift
 • Tystare arbetsmiljö
 • Ökad flexibilitet och användarvänlighet

Projektpartners

 • K-vagnen
 • ETP Kraftelektronik AB
 •