TELEFON: +46(0)31-797 09 00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AQ COMPONENTS

AQ Components ingår i AQ Group och är en viktig leverantör till svensk industri som tillsammans med sina kunder når en global marknad. Med hög kvalité kan AQ Components utveckla och leverera mekaniska lösningar, montage och skenor till krävande industrimiljöer. Utbudet sträcker sig från enklare detaljer till färdiga system.

UPPDRAG:

ETP fick uppdraget att tillsammans med AQ Components och deras partner utveckla en ny specialutformad maskin. ETP fick helhetsansvaret för framtagning av den elektriska drivlinan med fokus på ett tydligt gränssnitt till övriga partners komponenter och system.

LÖSNING:

Projektet startade med ett uppstartsmöte med AQ där förslag på en prototyp presenterades och ETP fick en bra förståelse över vilka egenskaper maskinen måste uppfylla. Därefter tog konstruktionsavdelningen på ETP över ansvaret och tog fram ett flertal koncept som diskuterades med kunden för att ta fram den optimala lösningen. Produktionslinjen där maskinen skulle tas i bruk medförde begränsningar i maskinens storlek och design vilket resulterade i ett par utmaningar vid val av komponenter. Slutligen togs en helhetslösning fram där ett flertal komponenter så som drivverk, motorstyrningar och litium-jon batteri med mera ingår. Projektet avslutades med uppstart hos kund där ETPs konstruktör kalibrerade och konfigurerade drivsystem under verkliga drift-förhållanden. Slutligen så testades och verifierades köregenskaper och funktioner tillsammans med kunden för en trygg leverans.

 

”SAMARBETET MED ETP  VAR SMIDIGT OCH VI UPPSKATTADE ATT FÅ TA DEL AV DERAS STORA KUNSKAP PÅ OMRÅDET” – AQ COMPONENTS